Czy mogę zwrócić zakupione usługi i odzyskać wpłatę?

Czy możesz dokonać zwrotu zakupionych usług i odzyskać wpłacone środki na konto? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule!

Niestety nie ma takiej możliwości. Użytkownik może korzystać z serwisu bezpłatnie i zapoznać się z większością jego usług aby podjąć świadomą decyzję o zakupie lub korzystania z funkcji bezpłatnych. Zgodnie z warunkami regulaminu zaakceptowanego podczas rejestracji i każdorazowo podczas logowania, użytkownik żąda od nas świadczenia usług na jego rzecz natychmiast, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, tym samym zrzeka się prawa do rezygnacji z usługi. Nie jest to jednak problem ponieważ wszystkie zakupy w naszych serwisach są jednorazowe, bez żadnych zobowiązań finansowych na przyszłość i bez jakichkolwiek abonamentów. Oznacza to, że możesz korzystać z zakupionych usług do ich wykorzystania lub bo czasu ich zakończenia a następnie konto automatycznie wraca do konta bezpłatnego i nie ma żadnej konieczności przedłużania usług. Robisz to tylko wtedy gdy chcesz i na jak długo chcesz. Ty o Tym decydujesz.

Fragment regulaminu jako podstawa niniejszej odpowiedzi;

§4. Płatności, reklamacje i odstąpienie od umowy zawartej na odległość

[..] 4. Użytkownik został poinformowany/a, że wszelkie płatności za usługi na tej stronie mają charakter jednorazowy i realizowane są automatycznie. Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; dokonując zakupu usług, przedłużenia ważności konta lub zakupu punktów, Użytkownik w chwili dokonywania zakupu chcę świadczenia usług niezwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni), Użytkownik rezygnuje z tego prawa i oświadcza, że został poinformowany i jest świadomy/a, iż nie będzie mógł/a odstąpić od zakupu usług.