Automatyczne usuwanie starszych wiadomości

Wiadomości prywatne, starsze niż 30 dni, bez względu na ich status (wysłane, otrzymane, odczytane lub nieodczytane), znajdujące się w Twojej skrzynce wiadomości prywatnych, mogą zostać usunięte w celu ochrony zasobów systemowych i zabezpieczenia infrastruktury informatycznej oraz baz danych przed przepełnieniem lub brakiem stabilności Serwisu.

W każdym wypadku mamy prawo do działań, które mają na celu zachowanie stabilności i szybkości pracy naszych serwisów. Prosimy pamiętać, że usunięte wiadomości nie mogą być odzyskane zarówno przez użytkownika jak i obsługę serwisu, prosimy więc o dokonywanie regularnej archiwizacji cennych danych, w celu uniknięcia ich utraty.

Podstawą działania jest §2 pkt 5 Regulaminu i dbałość o jakość i szybkość pracy serwisu dla wszystkich użytkowników w związku ze skończonymi zasobami technicznymi oraz  stale rosnącą liczbą Użytkowników.

Wyjątek z Regulaminu; §2 pkt 5 [..]
5. Prawo do usunięcia i zniszczenia materiału
Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji, usunięcia ze stron i baz lub też trwałego zniszczenia dowolnych treści, w celu zapewnienia poprawnej pracy serwisu i baz danych oraz wszelkich innych danych, które naruszają dobre obyczaje, prawo lub niniejszy Regulamin. Zgadzasz się, że Serwis i Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za usunięcie, sprawdzanie, zachowanie, nadzór, redagowanie i/lub monitoring dowolnej treści, którą Ty, lub dowolna osoba podała, opublikowała, przesłała, przeglądała, przekazała, odtworzyła i/lub rozpowszechniła na stronach Serwisu. Użytkownik zobligowany jest do samodzielnego dokonywania kopii ważnych dla siebie wiadomości prywatnych. Wiadomości starsze niż 30 dni mogą zostać usunięte w celu zapewnienia stabilności i poprawnej, wydajnej pracy Serwisu dla wszystkich użytkowników.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
28
Wyświetleń:
866

Zależne artykuły